Týždenné predpovede slnečnej a geomagnetickej aktivity

Slnečná aktivita alebo slnečná činnosť je komplex dynamických javov, ktoré sa v obmedzenom čase a priestore vyskytujú na slnečnom povrchu alebo tesne pod ním. Prejavuje sa ako magnetické zmeny v atmosfére Slnka a s tým súvisiace rozdielne množstvá vyvrhovaných častíc do okolitého priestoru.

Slnečná aktivita pravidelne kolíše s periódou okolo 11 rokov, ktorá sa nazýva slnečný cyklus. Viac o slnečnej aktivite, zdroj Wikipédia.

Naša hvezdáreň Vám na tejto stránke ponúka pravidelné predpovede slnečnej a geomagnetickej aktivity.