Čo vieš o hviezdach 2021

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove je hlavným organizátorom 31. ročníka vedomostnej
súťaže „Čo vieš o hviezdach?“.
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku zastrešuje regionálne kolo tejto súťaže pre okresy
Svidník, Stropkov a Bardejov.