Deň hvezdární a planetárií

Pozvánka pre záujemcov o poznávanie vesmíru

Obdobie na konci marca na Slovensku a v okolitých európskych štátoch zvykne patriť verejnej prezentácii odbornej a popularizačnej práce astronomických pracovísk. Podujatie vychádza z dlhoročnej tradície Európskeho dňa planetárií, ktorá bola založená v prvej polovici 90. rokov 20. storočia z iniciatívy pracovníkov planetária v talianskej Brescii.

K tejto príležitosti hvezdáreň v Roztokoch organizuje pre verejnosť pozorovanie Slnka a objektov večernej a nočnej oblohy s odborným výkladom v sobotu 25. a v nedeľu 26. marca. Začiatok pozorovania Slnka bude o 14. hodine. Pozorovanie objektov večernej a nočnej oblohy začne o 18:30. Od 14. hodiny bude súbežne prebiehať blok prednášok a premietanie filmov s astronomickou tematikou. (Pozn.: Pozorovanie bude možné len v prípade priaznivého počasia.)