Deň hvezdární a planetárií

Pozvánka pre záujemcov o poznávanie vesmíru

Posledný víkend zimy na Slovensku a okolitých európskych štátoch zvykne patriť prezentácii astronomických pracovísk. Tento rok je však kvôli protipandemickým opatreniam výnimkou. Deň hvezdární a planetárií tento rok pripadol na dátum 9. a 10. apríla. K tejto príležitosti hvezdáreň v Roztokoch organizuje pozorovanie Slnka a objektov nočnej oblohy pre verejnosť s odborným výkladom v sobotu 9. apríla. Začiatok pozorovania Slnka bude o 14. hodine. Pozorovanie objektov nočnej oblohy začne o 20. hodine. Od 14. hodiny bude súbežne prebiehat blok prednášok a premietanie filmov s astronomickou tematikou. (Pozn.: Pozorovanie bude možné len v prípade priaznivého počasia.)