Dotkni sa hviezdy

Dotkni sa hviezdy

Európska asociácia pre vzdelávanie v astronómii (EAAE) organizuje ďalšie kolo súťaže Dotkni sa hviezdy.

Skupiny maximálne troch študentov spolu s konzultantom môžu zaslať referát na astronomickú tému podľa vlastného výberu a vyhrať ceny, ktoré poskytlo Európske južné observatórium (ESO). Referáty by mali vychádzať z vlastného projektu, mať približne 10 strán (asi 5 000 slov) vrátane obrázkov a použitej literatúry a musia byť napísané v angličtine.

Uzávierka prihlášok je 28. februára 2022 a víťazi budú vyhlásení počas online konferencie 20. marca 2022.

Všetky informácie sú podrobne dostupné na webovej stránke EAAE: https://eaae-astronomy.org/catch-a-star/how-to-participate.