Lyridy 2024 – vyhodnotenie

Expedícia „Padajúca hviezda alebo meteor?“, so zameraním na pozorovanie meteorického roja Lyridy, sa uskutočnila s finančným príspevkom Fondu na podporu umenia na Hvezdárni v Roztokoch v termíne od 19.4. do 21.4.2024. Zúčastnilo sa jej 29 záujemcov o astronómiu z radov žiakov základných škôl, stredných škôl a študentov vysokých škôl z okresov Stropkov, Svidník, Bardejov a Prešov. Dohľad nad priebehom prevzali odborní pracovníci hvezdárne a lektorka pani docentka Mária Csatáryová, v ktorej podaní odzneli prednášky na tému Slnečná sústava a hviezdny vývoj. Za čo jej aj touto formou veľmi pekne ďakujeme. Počasie nám pomerne prialo obidve noci. Účastníci mali počas nich možnosť precvičiť si orientáciu na oblohe a pozorovať Mesiac pomocou refraktora s priemerom objektívu 15 cm. Prvá pozorovateľská noc bola spestrená polárnou žiarou. Vzhľadom na fázu Mesiaca a obdobie pred maximom roja Lyrid bol pozorovaný len štatistický nevýznamný počet meteorov. Popoludnia pred pozorovaniami si účastníci vyplnili športovými aktivitami na dvoch ihriskách za hvezdárňou. Posledný deň dopoludnia prebehlo záverečné zhodnotenie a lúčenie s nádejou na skoré stretnutie na expedícii s podobným zameraním.

Obrazová príloha: