Perzeidy 2021 – pozvánka

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

vysunuté astronomické pracovisko

Hvezdáreň Roztoky

Vás pozýva na

expedíciu zameranú na pozorovanie meteorov