Perzeidy 2021 – vyhodnotenie

Expedícia „Padajúca hviezda alebo meteor?“, so zameraním na pozorovanie meteorického roja Perzeidy, sa uskutočnila s finančným príspevkom Fondu na podporu umenia na Hvezdárni v Roztokoch v termíne od 12.8. do 15.8.2021. Zúčastnilo sa jej 26 záujemcov z radov žiakov základných škôl a študentov stredných a vysokých škôl z okresov Svidník, Stropkov, Michalovce, Rožňava, Prešov a Bardejov. Dohľad nad odborným priebehom prevzal tím skúsených lektorov. V priebehu expedície odzneli dve odborné prednášky. Prvú z nich predniesol RNDr. Šimon Mackovjak, PhD. na tému: “Bude umelá inteligencia skúmať vesmír?” Druhú prednášku predniesol Ing. Milan Kamenický na tému: “Mimoosové optické systémy”. Expedície sa zúčastnil aj Pavol Žiak, majiteľ firmy Exalogic, s.r.o., ktorý v rámci sponzoringu hvezdárni daroval a nainštaloval WiFi zariadenie na prenos internetu do kupoly. Za čo mu aj touto formou veľmi pekne ďakujeme. Počasie nám tento rok veľmi prialo, preto účastníci mali možnosť počas troch noci pozorovať okrem meteorov aj planétu Jupiter, Saturn a vzdialenejšie objekty nočnej oblohy. V priebehu dňa bolo možné si pozrieť slnečnú chromosféru s protuberanciami pomocou ďalekohľadu s H-alfa filtrom Coronado. Popoludnia medzi pozorovaniami si účastníci vypĺňali športovými aktivitami na dvoch ihriskách za hvezdárňou. Posledný deň dopoludnia prebehlo záverečné zhodnotenie a lúčenie s nádejou na skoré stretnutie na expedícii s podobným zameraním.