Perzeidy 2022 – vyhodnotenie

Expedícia „Padajúca hviezda alebo meteor?“, so zameraním na pozorovanie meteorického roja Perzeidy, sa uskutočnila s finančným príspevkom Fondu na podporu umenia na Hvezdárni v Roztokoch v termíne od 11.8. do 14.8.2022. Zúčastnilo sa jej 22 záujemcov z radov žiakov základných škôl a študentov stredných a vysokých škôl z okresov Svidník, Michalovce, Rožňava, Prešov a Bardejov. Dohľad nad odborným priebehom prevzal tím skúsených lektorov. V priebehu expedície odzneli tri odborné prednášky. Prvú z nich predniesol RNDr. Zdeněk Komárek. Ďalšie dve prednášky predniesol študent astronómie a astrofyziky Samuel Amrich. Počasie nám tento rok pomerne prialo, ale vzhľadom na obdobie okolo splnu Mesiaca boli podmienky na pozorovanie meteorov nepriaznivé. Ale aj napriek tomu bolo ziskaných niekoľko stovák vizuálnych záznamov, ktoré po spracovaní boli odoslané do centra IMO (International Meteor Organization). Na pozorovanie bola použitá aj digitálna kamera, ktorá zachytila niekoľko desiatok jasných meteorov. Účastníci mali možnosť pozorovať okrem meteorov aj planétu Saturn, Jupiter, Mars, Urán, Neptún a taktiež aj vzdialenejšie objekty nočnej oblohy. V priebehu dňa bolo možné si pozrieť slnečnú fotosféru. Popoludnia medzi pozorovaniami si účastníci vypĺňali športovými aktivitami na dvoch ihriskách za hvezdárňou. Posledný deň dopoludnia prebehlo záverečné zhodnotenie a lúčenie s nádejou na skoré stretnutie na expedícii s podobným zameraním.

Obrazová príloha: dva jasné meteory zachytené digitálnou kamerou