Program na február 2023

Denné exkurzie pre školy, štvrtok a piatok, začiatok o 9:30 hod.
(prednášky, premietanie filmov s astronomickou tematikou, pozorovanie Slnka)

Denné exkurzie pre verejnosť, štvrtok a piatok, začiatok o 14:00 hod.
(prednášky, premietanie filmov s astronomickou tematikou, pozorovanie Slnka)

Večerné exkurzie pre verejnosť, streda, štvrtok, piatok a sobota, začiatok o 18:30 hod.
(Pozorovanie objektov nočnej oblohy je možné len v prípade priaznivého počasia!)

Astronomický krúžok pre žiakov ZŠ bude v Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku každú stredu so začiatkom o 14:00 hod.

Exkurzie a účasť na astronomickom krúžku je vhodné si vopred dohodnúť na nižšie uvedenom telefónnom čísle.

Vstupné:

Dospelí: 2,00€
Dôchodcovia: 1,00€
Deti a mládež: 1,00€
Deti do 6 rokov: zdarma

Kontakt:

e-mail: astroroztoky@protonmail.ch
tel.: 054/7592320