Program na júl 2022

Denné exkurzie pre verejnosť, streda až piatok, začiatok od 15:00 hod.
(prednášky, premietanie filmov s astronomickou tematikou, pozorovanie Slnka)

Večerné exkurzie pre verejnosť, streda až piatok, začiatok o 22:00 hod.
(Pozorovanie objektov nočnej oblohy je možné len v prípade priaznivého počasia!
Večernú exkurziu je vhodné si vopred dohodnúť na nižšie uvedenom telefónnom čísle.)

Vstupné:

Dospelí: 2,00€
Dôchodcovia: 1,00€
Deti a mládež: 1,00€
Deti do 6 rokov: zdarma

Kontakt:

e-mail: astroroztoky@protonmail.ch, pos@svitel.sk
tel.: 054/7592320