Program na marec 2023

Denné exkurzie pre školy, štvrtok a piatok, začiatok o 9:30 hod.
(prednášky, premietanie filmov s astronomickou tematikou, pozorovanie Slnka)

Denné exkurzie pre verejnosť, štvrtok až sobota, začiatok o 15:00 hod.
(prednášky, premietanie filmov s astronomickou tematikou, pozorovanie Slnka)

Večerné exkurzie pre verejnosť, streda až sobota, začiatok o 19:00 hod.
Pozorovanie objektov nočnej oblohy je možné len v prípade priaznivého počasia!

Aktuálna predpoveď počasia, pre oblasť hvezdárne, je dostupná na stránke: https://www.windy.com/49.399/21.483/meteogram?iconEu,clouds,49.265,21.483,10,m:e1uagKX

Astronomický krúžok pre žiakov ZŠ bude v Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku každú stredu so začiatkom o 14:00 hod.

Prípravný kurz pred súťažou „Čo vieš o hviezdach“ 2023 bude pre žiakov SŠ prebiehať v termínoch: 2. a 3.3., 9., 10. a 11.3., 16., 17. a 18.3. na hvezdárni v Roztokoch so začiatkom o 15:00 hod.

Exkurzie, účasť na astronomickom krúžku a prípravnom kurze je vhodné si vopred dohodnúť na nižšie uvedenom telefónnom čísle.

Vstupné:

Dospelí: 2,00€
Dôchodcovia: 1,00€
Deti a mládež: 1,00€
Deti do 6 rokov: zdarma

Kontakt:

e-mail: astroroztoky@protonmail.ch
tel.: 054/7592320