Umenie hrou – vyhodnotenie

Workshop „Umenie hrou“, so zameraním na astronomickú fotografiu, sa uskutočnil s finančným príspevkom Prešovského samosprávneho kraja na Hvezdárni v Roztokoch v termíne od 23. do 25. septembra 2022. Zúčastnilo sa ho celkovo 17 účastnikov z radov lektorov a študentov stredných a vysokých škôl z okresov Stropkov. Bardejov, Prešov, Ružomberok a Liptovský Mikuláš. V priebehu expedicie odznelo niekoľko veľmi zaujímavých prednášok v podaní pána Vladimíra Popardovského, pána Milana Kamenického a pána Leonarda Kukľu. Počasie nám prialo len prvú noc, počas ktorej sa účastníkom podarilo získať niekoľko vydarených snímkov objektov vzdialeného vesmíru.

Obrazová príloha: