Umenie hrou – pozvánka

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

Vás pozýva na

workshop „Umenie hrou“ zameraný na astronomickú fotografiu

Workshop sa uskutoční v dňoch

23. – 25. septembra 2022

v priestoroch hvezdárne Roztoky

Workshop je určený amatérskym fotografom a filmárom, amatérskym astronómom, študentom astronómie a všetkým záujemcom o vesmír

Cieľom workshopu bude osvojenie si nových poznatkov a zručnosti

Prihlášky a ďalšie informácie pre záujemcov:

054-75 923 20, astroroztoky@protonmail.ch

Projekt „Umenie hrou“ v rámci programu Európsky rok mládeže 2022 je podporený Prešovským samosprávnym krajom

Autor fotografie: Leonard Kukľa