Vesmírne umenie

Vesmírne umenie

Európska asociácia pre vzdelávanie v astronómii (EAAE) organizuje súťaž Vesmírne umenie, ktorého cieľom je, aby si súťažiaci osvojili astronomické poznatky a rozvíjali svoju kreativitu.  Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci vo veku 6 až 10 a 11 až 14 rokov.

Úlohou je vybrať si nejaký nebeský objekt alebo jav, vyhľadať ho na oblohe, získať o ňom informácie v knihách alebo na internete a následne ho nakresliť alebo zaznamenať pomocou fotografie alebo kombinovanou technikou. Príspevky následne zašlú učitelia organizátorom súťaže v digitálnom formáte.

Víťazi získajú ceny, ktoré poskytne Európske južné observatórium (ESO). Uzávierka prihlášok je 31. marca 2022 a víťazi budú vyhlásení 22. apríla 2022 v rámci iniciatívy Dňa Zeme.

Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke EAAE https://eaae-astronomy.org/space-art.