Víta Vás hvezdáreň Roztoky

   Najlepšie podmienky pre pozorovanie oblohy sú ďaleko od presvetlených miest tam, kde je úplná tma. Jedným z takýchto miest s tmavou oblohou je observatórium postavené na severe Slovenska. Je to Hvezdáreň Roztoky blízko dediny Roztoky (16 km od mesta Svidník). Príroda je tu nádherná a pozorovacie podmienky sú tu asi najlepšie na Slovensku. Hlavným prístrojom v kupole je zrkadlový ďalekohľad s priemerom objektívu 400 mm a ohniskovou vzdialenosťou 4000 mm. Pri vstupe na chodník Slnečnej sústavy sa nachádza odsúvateľný domček v ktorom je šošovkový ďalekohľad s priemerom objektívu 150 mm a ohniskovou vzdialenosťou 2250 mm.

   Hvezdáreň Roztoky bola zriadená v roku 1982 ako astronomické pracovisko s dočasným sídlom vo Svidníku. Koncom osemdesiatych rokoch sa presťahovala do zrekonštruovanej budovy bývalej colnice v Roztokoch. Po strate právnej subjektivity v roku 2001 sa pracovisko pričlenilo k Hvezdárni a planetáriu v Prešove. Od polovice roka 2003 je Hvezdáreň Roztoky pričlenená k Podduklianskému osvetovému stredisku vo Svidníku, ktoré v súčasnosti ponúka rôzne exkurzie, prednášky, pozorovanie pre verejnosť a školy, odborné pozorovania Slnka a iných objektov, organizovanie odborných aj školských expedícií. Hvezdáreň Roztoky takisto zabezpečuje metodickú činnosť pre školy a amatérskych astronómov, organizuje okresné kolá astronomických súťaži.

   Hvezdáreň sa nachádza v územnej pôsobnosti Správy CHKO Východné Karpaty, v okrese Svidník, v katastri obce Roztoky. Obec Roztoky charakterizuje nádherná príroda, ktorej významnú časť tvoria husté, listnaté lesy a veľké množstvo lúk. Spolu s nádhernou a tmavou oblohou, posiatou množstvom hviezd je v obci vytvorená nezameniteľná, romantická atmosféra, ktorou sa nemôže pýšiť hocaké miesto. Práve vďaka najtmavšej oblohe je v obci umiestnená okresná hvezdáreň, ktorá láka svojimi atrakciami množstvo návštevníkov. Cez obec prechádza cyklistický chodník, ktorým sa dostanete až na hranice s Poľskou republikou. Okrem hvezdárne, cyklotrasy, či gréckokatolíckeho kostola sa obec Roztoky pýši domom ľudovej architektúry, ktorý je situovaný v strede obce pri kultúrnom dome.

Podujatia

Odporúčania

Emília

👏 To je krásne, že sa angažujete s mládežou. To je naša budúcnosť. ❤️

Emília

Alena – miestny sprievodca Google 

Skvelé miesto, málo spropagovane. Možnosť ubytovania a pozorovania nočnej oblohy s odborným výkladom. Krásna príroda, ticho a kľud okraja dediny.

Alena – miestny sprievodca Google 

Martin

Raj na zemi všade kľud ako sa hovorí medvedí tu dávaj dobrú noc 👍 Odporúčam pre priateľské grilovačky 👋👋
Martin