Program pre školy

Denná exkurzia – Prehliadka hvezdárne Roztoky, prednáška, odborný výklad v kupole, pozorovanie slnečnej fotosféry (v prípade priaznivého počasia). Tému prednášky si môžete dohodnúť priamo s pracovníkom hvezdárne pri objednávke.  

Vhodné pre:  materské školy, základné školy, stredné školy

Cena:   1€/osoba (v prípade ubytovaných je tento program bezplatný)

Čas: od 10:00 h.

Vhodné termíny: štvrtok a piatok

Objednávka:  minimálne týždeň pred konaním exkurzie je potrebné sa objednať písomne na adrese: astroroztoky@protonmail.ch

Večerná exkurzia – Prehliadka Hvezdárne Roztoky, prednáška, odborný výklad v kupole, pozorovanie momentálne viditeľných objektov nočnej oblohy, Mesiac, planéty a objekty hlbokého vesmíru  (v prípade priaznivého počasia). Tému prednášky si môžete dohodnúť priamo s pracovníkom hvezdárne pri objednávke.

Vhodné pre:  materské školy, základné školy, stredné školy

Cena:  1€/osoba (v prípade ubytovaných je tento program bezplatný)  

Čas: po zotmení

Objednávka:  minimálne týždeň pred konaním exkurzie

Prednášky a pozorovania na školách – Odborná prednáška spojená s ukážkou pozorovacej techniky. 

Vhodné pre:  materské školy, základné školy, stredné školy

Cena:  10€/podujatie 

Objednávka:  minimálne týždeň pred konaním akcie

Krúžky – Hvezdáreň Roztoky ponúka vedenie krúžkov, prípadne odbornú, metodickú a praktickú pomoc pri vedení krúžku.

Súťaže – Hvezdáreň Roztoky organizuje okresné kola súťaži: „Vesmír očami deti“ a „Čo vieš o hviezdach“ v okresoch Svidník, Stropkov a Bardejov.