Pozorovania premenných hviezd

Premenná hviezda je hviezda, ktorej jasnosť a prípadne aj spektrum sa mení v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch. Zmeny jasnosti môžu mať príčinu vo fyzikálnych zmenách na samotnej hviezde (fyzikálne premenné), alebo môže ísť len o následok zákrytu v sústave dvojhviezd či natáčanie rôznych nepravidelných štruktúr na hviezde smerom k pozorovateľovi (geometrické premenné). Viac o premenných hviezdach, zdroj Wikipédia.

Pozorovací denník hvezdárne Roztoky, ktorý vedie astronóm Jozef Leško, je možné nájsť na webe var2.astro.cz

Pulzujúca premenná hviezda