Program pre verejnosť

Denná exkurzia – Prehliadka hvezdárne Roztoky, prednáška, odborný výklad v kupole, pozorovanie slnečnej fotosféry (v prípade priaznivého počasia). Tému prednášky si môžete dohodnúť priamo s pracovníkom hvezdárne pri objednávke.  

Cena:  10€/skupina (v prípade ubytovaných je tento program bezplatný)

Obmedzenie:  max. 15 osôb

Objednávka:  minimálne týždeň pred konaním exkurzie

Večerná exkurzia – Prehliadka hvezdárne Roztoky, prednáška, odborný výklad v kupole, pozorovanie momentálne viditeľných objektov nočnej oblohy, Mesiac, planéty a objekty hlbokého vesmíru  (v prípade priaznivého počasia). Tému prednášky si môžete dohodnúť priamo s pracovníkom hvezdárne pri objednávke. 

Cena:  10€/skupina (v prípade ubytovaných je tento program bezplatný)  

Obmedzenie:  max. 15 osôb

Čas: po zotmení

Objednávka: minimálne týždeň pred konaním exkurzie

Večerné pozorovania – V rámci svojej činností hvezdáreň ponúka aj pozorovanie objektov nočnej oblohy. Termíny pozorovaní sú priebežne zverejňované na našej stránke a v oblastných médiách. 

Cena:  1€ žiak/1,5€ dospelý (v prípade ubytovaných je pozorovanie bezplatné)

Obmedzenie:  pozorovania sa uskutočnia iba v prípade priaznivého počasia

Objednávka:  v rámci hodín pozorovania nie je potrebná, mimo vyhlásených pozorovacích hodín – po dohode s odborným pracovníkom