Program pre verejnosť

Denná exkurzia: prehliadka hvezdárne Roztoky, prednáška, odborný výklad v kupole, pozorovanie slnečnej fotosféry (v prípade priaznivého počasia). Tému prednášky si môžete dohodnúť priamo s pracovníkom hvezdárne pri objednávke.  

Cena:  10€/skupina (v prípade ubytovaných je tento program bezplatný)

Obmedzenie:  max. 15 osôb

Objednávka:  minimálne týždeň pred konaním exkurzie

Večerná exkurzia: prehliadka hvezdárne Roztoky, prednáška, odborný výklad v kupole, pozorovanie momentálne viditeľných objektov nočnej oblohy, Mesiac, planéty a objekty hlbokého vesmíru  (v prípade priaznivého počasia). Tému prednášky si môžete dohodnúť priamo s pracovníkom hvezdárne pri objednávke. 

Cena:  10€/skupina (v prípade ubytovaných je tento program bezplatný)  

Obmedzenie:  max. 10 osôb

Čas: po zotmení

Objednávka:  minimálne týždeň pred konaním exkurzie

Večerné pozorovania: v rámci svojej činností hvezdáreň ponúka aj pozorovanie objektov nočnej oblohy. Termíny pozorovaní sú priebežne zverejňované na našej stránke a v oblastných médiách. 

Cena:  dospelí: 2,00€, dôchodcovia: 1,00€, deti a mládež: 1,00€, deti do 6 rokov: zdarma (v prípade ubytovaných je pozorovanie bezplatné)

Obmedzenie:  max. 10 osôb, pozorovania sa uskutočnia iba v prípade priaznivého počasia

Objednávka: najneskôr 2 hodiny pred avizovaným začiatkom je potrebné sa telefonický objednať na čísle: 054/7592320.