Astrofyzika hrou 2023 – vyhodnotenie

Expedícia Astrofyzika hrou, so zameraním na astronómiu, astrofyziku, kozmológiu, prístrojovú techniku, pozorovacie metódy a metódy spracovávania napozorovaných dát, sa uskutočnila s finančným príspevkom Fondu na podporu umenia na Hvezdárni v Roztokoch v termíne od 22.9. do 23.9.2023. Zúčastnilo sa jej 10 záujemcov z radov žiakov základných škôl a študentov stredných škôl z okresov Svidník a Bardejov a členov miestnej organizácie SZA. V prvej polovici noci nám počasie prialo, preto ju účastníci využili na precvičenie si základnej orientácie na oblohe a pozorovaniu planét Saturn, Jupiter a vzdialenejších objektov nočnej oblohy pomocou ďalekohľadov s priemerom objektívu 15 cm a 20 cm. Následujúci deň odznela odborná prednáška v podaní pána Mgr. Jána Sadiva s názvom: Prichádzame o tmu, v ktorej autor zoznámil účastníkov so základnou problematikou svetelného znečistenia. Po prednáške nasledovalo celkové zhodnotenie a lúčenie s nádejov na opätovné stretnutie na nasledujúcom podujatí Astrofyzika hrou.

Obrazová príloha: