„Čo vieš o hviezdach?“ 2023 – výsledky okresného kola

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami organizuje v roku 2023 už 33. ročník vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“. Pre okresy Svidník, Stropkov a Bardejov okresné kolo zabezpečilo Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, vysunuté astronomické pracovisko Roztoky, ktoré sa uskutočnilo v termíne od 22.3. do 24.3.2023. Spomedzi oslovených škôl sa do súťaže zapojila CZŠ sv. Juraja vo Svidníku, ZŠ 8. mája vo Svidníku, ZŠ Komenského vo Svidníku, ZŠ vo Vyšnom Orlíku, ZŠ Konštantínova v Stropkove, SPŠT v Bardejove a Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove. Súťaže sa tento rok zúčastnilo 23 žiakov. Súťažiaci boli zastúpení v troch kategóriách. V 1. kategórií (žiaci 4. – 6. ročníka ZŠ) bolo dvanásť súťažiacich, v 2. kategórií (žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ) bolo sedem súťažiacich a v 3. kategórií (žiaci SŠ, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií a 2. – 5. ročníka päťročných gymnázií) boli štyria súťažiaci. V každej kategórii sa hodnotili súťažiaci z každého okresu samostatne.

Umiestnenie v jednotlivých kategóriách:

Okres Svidník

1. kategória

1. miesto: Michaela Husárová

2. miesto: Pavol Burják

3. miesto: Zuzana Škurlová

2. kategória

1. miesto: Filip Hribik

2. miesto: Andrej Kimák

Okres Stropkov

1. kategória

1. miesto: Dominik Kaščák

2. kategória

1. miesto: Martin Jurčišin

Okres Bardejov

3. kategória

1. miesto: Lukáš Hudák

2. miesto: Branislav Farkaš

3. miesto: Jakub Kuľka

Výhercovia postupujú do krajského kola, ktoré bude realizovať Hvezdáreň a planetárium v Prešove v termíne od 25. do 27. apríla 2023. Podrobnejšie organizačné pokyny budú výhercom včas oznámené.