„Čo vieš o hviezdach?“ 2024 – výsledky okresného kola

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami organizuje v roku 2024 už 34. ročník vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“. Pre okresy Svidník, Stropkov a Bardejov okresné kolo zabezpečilo Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, vysunuté astronomické pracovisko Roztoky, ktoré sa uskutočnilo v termíne od 20.3. do 22.3.2024. Spomedzi oslovených škôl sa do súťaže zapojila CZŠ sv. Juraja vo Svidníku, ZŠ 8. mája vo Svidníku, ZŠ Alexandra Pavloviča vo Svidníku, ZŠ Konštantínova v Stropkove, ZŠ Mlynská v Stropkove a Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove. Súťaže sa tento rok zúčastnilo 24 žiakov. Súťažiaci boli zastúpení v troch kategóriách. V 1. kategórii (žiaci 4. – 6. ročníka ZŠ) bolo dvanásť súťažiacich, v 2. kategórii (žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ) bolo jedenásť súťažiacich a v 3. kategórii (žiaci SŠ, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií a 2. – 5. ročníka päťročných gymnázií) bol jeden súťažiaci. V každej kategórii sa hodnotili súťažiaci z každého okresu samostatne.

Umiestnenie v jednotlivých kategóriách:

Okres Svidník

1. kategória

1. miesto: Zuzana Škurlová

2. miesto: Pavol Burják

3. miesto: Janka Tholtová

2. kategória

1. miesto: Filip Hribik

2. miesto Michaela Husárová

3. miesto: Andrej Kimák

Okres Stropkov

1. kategória

1. miesto: Dominik Kaščák

2. miesto: Marek Referovič

2. kategória

1. miesto: Mária Gondeková

2. miesto: Branislav Boršč

Okres Bardejov

3. kategória

1. miesto: Michal Kijovský

Výhercovia postupujú do krajského kola, ktoré bude realizovať Hvezdáreň a planetárium v Prešove v termíne od 23. do 25. apríla 2024. Podrobnejšie organizačné pokyny budú výhercom včas oznámené.

Fotogaléria: