Európske solárne dni 2022

Hvezdáreň v Roztokoch organizuje v rámci podujatia „Európske solárne dni“ exkurzie so zameraním na šírenie poznatkov o Slnku – našej hviezde v podobe prednášok, premietania náučných filmov a v prípade priaznivého počasia aj pozorovania Slnka projekčnou metódou.

Exkurzie budú prebiehať v termíne od 4.5. do 7.5.2022 a v termíne od 11.5 do 14.5.2022 dopoludnia od 10. hodiny a popoludní od 14. hodiny. V prípade záujmu je vhodné exkurziu pre materské škôlky, základné a stredné školy objednať vopred. Čas konania je možné po dohode zmeniť.

Kontakt

mail: astroroztoky@protonmail.ch

tel.: 054/7592320