Perzeidy 2023 – vyhodnotenie

Expedícia „Padajúca hviezda alebo meteor?“, so zameraním na pozorovanie meteorického roja Perzeidy, sa uskutočnila s finančným príspevkom Fondu na podporu umenia na Hvezdárni v Roztokoch v termíne od 12.8. do 15.8.2023. Zúčastnilo sa jej 25 záujemcov z radov žiakov základných škôl a študentov stredných a vysokých škôl z okresov Svidník, Michalovce, Prešov a Bardejov. V priebehu expedície odznela odborná prednáška v podaní pána Ing. Milana Kamenického s názvom: Pozorovanie a fotografovanie slnečnej chromosféry. Po prednáške a názornej ukážke spracovania snímkov slnečnej chromosféry mali účastníci expedície možnosť pozorovať slnečnú chromosféru vizuálne pomocou ďalekohľadu, ktorý vyrobil pán Kamenický. Pohľad cez neho bol fascinujúci.

Počasie nám tento rok veľmi prialo. Počas troch jasných a bezmesačných noci sa veľmi skúsenej pozorovateľskej skupine pod vedením pani Mgr. Stanislavy Hudákovej podarilo napozorovať vizuálne celkovo 1169 rojových meteorov. Prvú noc (12.8. – 13.8.) bolo napozorovaných celkovo 445 rojových meteorov s priemernou hodinovou frekvenciou 146. Druhú noc (13.8. – 14.8.) bolo napozorovaných celkovo 576 rojových meteorov s priemernou hodinovou frekvenciou 131. Tretiu noc (14.8. – 15.8.) bolo napozorovaných celkovo 148 rojových meteorov s priemernou hodinovou frekvenciou 136. Z podrobnejšej analýzy vyplýva, že maximum meteorického roja nastalo okolo polnoci z 12.8. na 13.8. s priemernou hodinovou frekvenciou 191 meteorov. Zaujímavosťou je sekundárne maximum, ktoré nastalo nadránom 14.8. s priemernou hodinovou frekvenciou 148 meteorov. Medzi primárnym a sekundárnym maximom priemerná hodinová frekvencia poklesla na približne 116 meteorov. Napozorované údaje boli po spracovaní odoslané do centra IMO (International Meteor Organization). Na pozorovanie bola použitá aj digitálna kamera, ktorá zachytila niekoľko desiatok jasných meteorov.

Účastníci mali možnosť pozorovať okrem meteorov aj planétu Saturn, Jupiter a taktiež aj vzdialenejšie objekty nočnej oblohy pomocou refraktora s priemerom objektivu 150 mm. V priebehu dňa bolo možné si pozrieť slnečnú fotosféru. Popoludnia medzi pozorovaniami si účastníci vypĺňali športovými aktivitami na dvoch ihriskách za hvezdárňou. Posledný deň dopoludnia prebehlo záverečné zhodnotenie a lúčenie s nádejou na skoré stretnutie na expedícii s podobným zameraním.

Obrazová príloha:

Prednáška pána Milana Kamenického
Pozorovanie slnečnej chromosféry ďalekohľadom, ktorý vyrobil pán Milan Kamenický
Účastníci podujatia
Slnečná chromosféra 12.8.2023
Orlia hmlovina M16