Program na 10. – 31. január 2024

Denné exkurzie pre školy, štvrtok a piatok, začiatok o 9:00 hod.
(prednášky, premietanie filmov s astronomickou tematikou, pozorovanie Slnka)

Denné exkurzie pre verejnosť, štvrtok až sobota, od 13:00 do 15:00 hod.
(prednášky, premietanie filmov s astronomickou tematikou, pozorovanie Slnka)

Večerné exkurzie pre verejnosť, streda až sobota, od 18:00 do 19:00 hod.
Pozorovanie objektov nočnej oblohy je možné len v prípade priaznivého počasia!

Aktuálna predpoveď počasia, pre oblasť hvezdárne, je dostupná na stránke: https://www.windy.com/49.399/21.483/meteogram?iconEu,clouds,49.265,21.483,10,m:e1uagKX

Astronomický krúžok pre žiakov ZŠ bude v Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku každú stredu so začiatkom o 14:00 hod.

Denné exkurzie pre školy sú možné len po predchádzajúcej písomnej objednávke na nižšie uvedenej e-mailovej adrese minimálne týždeň pred konaním exkurzie.

Večerné exkurzie pre verejnosť sú možné len po predchádzajúcej objednávke na nižšie uvedenom telefónnom čísle najneskôr 2 hodiny pred avizovaným začiatkom. Pri objednávke je potrebné uviesť mená všetkých prihlasovaných osôb. Maximálny počet osôb je obmedzený na 10.

Vstupné:

Dospelí: 2,00€
Dôchodcovia: 1,00€
Deti a mládež: 1,00€
Deti do 6 rokov: zdarma

Kontakt:

e-mail: astroroztoky@protonmail.ch
tel.: 054/7592320