„Čo vieš o hviezdach?“ 2022 – výsledky okresného kola

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami organizuje v roku 2022 už 32. ročník vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“. Pre okresy Svidník, Stropkov a Bardejov okresné kolo zabezpečilo Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, vysunuté astronomické pracovisko Roztoky, ktoré sa uskutočnilo v termíne od 23.3. do 25.3.2022. Spomedzi oslovených škôl sa do súťaže zapojili CZŠ sv. Juraja vo Svidníku, ZŠ 8. mája vo Svidníku a Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove. Súťaže sa tento rok zúčastnilo 15 žiakov. Súťažiaci boli zastúpení v troch kategóriách. V 1. kategórií (žiaci 4. – 6. ročníka) bolo deväť súťažiacich, v 2. kategórií (žiaci 7. – 9. ročníka) boli štyria súťažiaci a v 3. kategórií (žiaci SŠ, gymnázií a 5. – 8. roč. osemročných gymnázií) boli dvaja súťažiaci. Súťaž sa uskutočnila prezenčnou formou.

Umiestnenie v jednotlivých kategóriách:

1. kategória

1. miesto: Michaela Husárová

2. miesto: Pavol Burják

3. miesto: Jakub Majda

2. kategória

1. miesto: Andrej Kimák

2. miesto: Daniel Hrib

3. miesto: Martin Krifka

3. kategória

1. miesto: Lukáš Hudák

2. miesto: Branislav Farkaš

Výhercovia postupujú do krajského kola, ktoré bude realizovať Hvezdáreň a planetárium v Prešove v termíne od 26. do 28. apríla 2022. Podrobnejšie organizačné pokyny budú výhercom včas oznámené.